Tag Archives: các sản phẩm silicone

Silicone A500

Silicone A500 Silicone A500

Đặc tính kỹ thuật: Màu sắc Trong Trọng lượng riêng 1.0 Khả năng dịch chuyển ± 30% Thời gian khô bề mặt 6 phút (ở nhiệt độ 23⁰C và độ ẩm 50% ) Sức căng 1.3 Mpa Độ cứng A ...