Tag Archives: công ty chứng khoán

Thông tư 7 giúp công ty chứng khoán có lợi

Thông tư 7 giúp công ty chứng khoán có lợi Thông tư 7 giúp công ty chứng khoán có lợi

Theo Điều 43 sửa đổi, điểm mới đáng lưu ý là “CTCK không được dùng tiền, tài sản của công ty hoặc của khách hàng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho bên thứ ba”. Về điều 43 sửa đổi, VPBS nhận định rằng tác động của Thông tư 07 đến dòng tiền trên thị ...