Tag Archives: samsung đầu tư

Samsung chuẩn bị đầu tư vào Hà Nội

Samsung chuẩn bị đầu tư vào Hà Nội Samsung chuẩn bị đầu tư vào Hà Nội

Trao đổi với Báo Đầu tư, GS. Nguyễn Mại cũng cho biết, gần đây có nhiều quan điểm phiến diện khi nhìn nhận về vai trò và đóng góp của khu vực FDI. “Tôi chỉ muốn hỏi ngược lại, Việt Nam mất gì khi thu hút đầu tư của Canon, của Microsoft, của Samsung…? Chúng ra ...